Lions Club är en internationell organisation.
Politiskt och religiöst obunden.

I Eksjö är vi 53
medlemmar.

Sveriges Lions motto är:
För samhällsansvar och livskvalité

Du får vänner, kontakter och kan träna dig i ledarskap. Vi är en hjälporganisation och allt som skänks går fram. Vill du besöka ett möte eller få information, kontakta vår President.

 

 


www.lionseksjo.sehar haft [counter] beökare sedan 1/9 2010.

Kallese mm

2013-03-28

Kallelse till styrelsmöte finns under fliken "för medlemmar!

Senaste nytt

Kommande aktiviteter: 

2/4 Styrelsemöte

13/4 Fest

18/4 Månadsmöte

 

2013-03-25

LIONS MÅNADSMÖTE MARS

Lion sponsrar Eksjö sommarteater.

Jim informerade om en skrivelse från Josse Larsson Vuxenskolan och Gun Henrikson Eksjö kommmun/Fritid. Idén är ett teaterprojekt som ger Eksjös ungdomar ett sommarjobb utöver det vanliga. Projektet har många syften. Man ger ungdomar ett annorlunda och roligt sommarjobb där de själva får ta ansvar för och jobba tillsammans mot ett mål. Medlemmarna beslöt att bidra med 13000 kr till projektet. Jim du Rietz konstaterade att beslutet helt är i linje med Lions mål att även lokalt stödja angelägna projekt.

Jim avslutade månadsmötet med att informera om att Lion Sveriges insamling gav 84 miljoner till Världens Barn målet var 80 miljoner. För Lions del innebär det 4 miljoner till Lions mödraprojekt i Tanzania.

 

2013-02-25

LIONS MÅNADSMÖTE FEBRUARI.

Lions Internationella President Wayne A Madden USA sände gratulationer till medlemmar i Eksjöklubben för sina insatser inom Lion.

Följande medlemmar erhöll utmärkelser för sina insatser: Bengt Larsson under 40 år. Paul Josefsson 35 år samt Erling Gustavsson 10 år.

Lions president Jim duRietz hälsade kvällens gäst Ingela Delhag Elevhälsan välkommen.

Delaktig i projektet matkasse till jul för behövande familjer. Initiativtagare till projektet var Fredrik Fröjdh  ungdomsekreterare i kommunen. Första året 2010 fick 15 familjer en matpåse .Vid tredje året fördubblades antal matpåsar  till 32 familjer. Stora givare är Lion Club och Coop Forum Eksjö.  Privata engagemanget har ökat under åren vilket givet 7000 kr till projektet 2012. Lady Cirkel bidrog  med en julklapp till alla barn. Matkassen är mycket uppskattad och behövd avslutade Ingela. Jim du Ritz tackade föredragshållaren och menade att så här skall Lion verka en hjälp såväl lokalt som internationellt.

 

President Jim duRietz avslutade kvällen med att hälsa en ny medlem till cluben välkommen Roger Svensson Eksjö. Lion har nu 53 medlemmar.

 

2012-12-20

 

Lion Julfirade

 

President Jim du Rietz hälsade medlemmarna välkomna till årets sista

klubbmöte. Inför julen har flera aktiviteter genomförts. I år var grisgissningen

framflyttad till skyltlördag. Nytt för året var också Lions lotterier och

chokladhjul vid Lindholms Torg under Eksjö Julmarknad Med stöd av Lady Lion kunde  aktiviteterna genomföras vilket engagerade ett 60 tal personer.

Ett särskilt tack till vice President Tomas Lago som ansvarig för genomförandet.

Under högtidiga former valdes som ny medlem Anders Lundberg Eksjö. Klubben har nu 53 medlemmar.

Till julbordet gästades klubben av Lucia med tärnor från Eksjö BK.

Närmaste aktivitet är på julafton då Lions Julkör under ledning av Stig Sjöberg sjunger julsånger på Eksjö vårdboenden.

 

2012-12-01

 

Julskyltning 2012

 Julskyltning 2012

 

 

Så var årets julskyltning till ända och bytet till lördag istället för söndag kan inte kallas annat än succé!!

Den stora frågan är då.....vad vägde grisen, skinkan & osten??

 

Det vägde 81kg 9hg & 8 gram.

Vinnare är:

 

Vinst Sort Namn Kg Hg G
1 1/4 gris bak Viktor Stubbe 81 9 9
2 1/4 gris bak Lena Klockgärd 81 9 12
3 1/4 gris fram Johan Fransson 81 9 2
4 1/4 gris fram Richard Johansson 81 9 2
           
5 Julskinka Patrik Beckman 81 9 2
6 Julskinka Margareta Eek 81 9 15
7 Julskinka Monica Svennson 81 9 1
8 Julskinka Annette Frisk 81 9 0
9 Julskinka Hans Rösberg 81 9 17
10 Julskinka Karl Eklöf 81 9 18
11 Julskinka Ulrika Friman 81 9 20
12 Julskinka Lena Ljungkrantz 81 9 22
13 Julskinka Åke Nilsson 81 8 92
14 Julskinka Monica Svennson 81 9 24
15 Julskinka Monika Karlsson 81 9 25
16 Julskinka Märta Blomgren 81 8 90
17 Julskinka Meja Ruther 81 9 26
18 Julskinka Birgit Karlsson 81 9 30
19 Julskinka Ann-Marie Bredberg 81 9 35
20 Julskinka Margareta Borg 81 8 80
21 Julskinka Torbjörn Gustafsson 81 8 75
22 Julskinka Wäina Meurling 81 9 42
23 Julskinka Inger Andersson 81 8 72
24 Julskinka Sven-Olof Åkesson 81 9 48
25 Julskinka Anna Danielsson 81 8 68
26 Julskinka Allan Karlsson 81 8 67
27 Julskinka Josefin Holmström 81 9 52
28 Julskinka Rose Marie Johansson 81 8 61
29 Julskinka Christian Landberg 81 9 55
           
30 Julost Christian Nordin 81 9 75
31 Julost Thomas Berggren 81 9 75
32 Julost Birgitta Andersson 81 9 79
33 Julost Lena Blomqvist 81 9 80
34 Julost Hans Elofsson 81 8 35
35 Julost Birgitta Titus 81 8 30
36 Julost Eva Tector Nilsen 81 9 89
37 Julost Christer Wirestam 81 8 23
38 Julost Jan Sundberg 82 0 0
39 Julost Nils Topgard 82 0 0
40 Julost Mats Aronsson 81 9 95
41 Julost Rosie Seirup 81 8 10
42 Julost Anders Nordin 81 7 91
43 Julost Björn Eklund 81 7 85
44 Julost Göran Johansson 81 7 85
45 Julost Kennert Göransson 81 7 77
46 Julost Inge Karlsson 81 7 70
47 Julost Annika Karlsson 81 7 65
48 Julost Simon Spaak 81 7 65
49 Julost Gudrun Bergdahl 81 7 52
50 Julost Madeleine Hubertsson 81 7 50
51 Julost Per Ihse 81 7 50
52 Julost Rune Johansson 81 7 48
53 Julost Majken Adolfsson 81 7 40
54 Julost Emma Ekholm 81 7 39


Vinnare i Lejonjakten

Namn Önskeklapp
Henrik Kaller Bimab
Emma Westerberg Blomsterliv
Ronny Westerberg Bågesund & Persson
Ann-Sofie Gustafsson COOP Konsum
Anders Råsmar Karl XII
Emma Engström Minikompaniet
Clara Carlsén Sahlgaards
Bernt Kaller Smålandstidningen
Monika Andersson Smått & Gott
Robert Kaller Thörnell & Andersson

 

Vi i Lions tackar alla för en bra dag och tack för era bidrag till vår hjälpverksamhet!!

 

2012-11-20

 

Lion ger gåvor till jul.

President Jim du Rietz hälsade välkommen till novembers klubbmöte.

Medlemmarna  beslöt  att för tredje året i rad ge ungdomssekreterarna i kommunen möjlighet att hjälpa utsatta barnfamiljer med 15000 kr.

Svenska kyrkans Diakoni erhåller också 15000 kr inför julens hjälpbehov.

Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar erhåller 30 000 kr som stöd till forskarstudenter vid Hälsouniversitetet Linköping. Fonden bildades 1981.

Lions President påminde om kommande aktivitet bla gissa på grisen som är framflyttad till lördag 1 december. Lilla Torg.

President Jim du Rietz avslutade mötet med att lämna ordet till Lions stipendiat Axel Rydgård som berättade om kursen från ”Tall till Pall” på Capellagården Öland. Meningen med kursen är att ge ungdomar möjligheten att förbättra sina kunskaper om naturens råvara. Stipendiatens ”examensprov” en underfundig pall visades.

 

 

2012-11-14

Planeringen inför julskyltning och julmarknad är i full gång!

Nytt för i år är att julskyltningen har bytt dag ifrån söndag till lördag den 1/12!! Annars är allt sig likt med grisgissning, chokladhjul, godis, lotterier mm mm.

Välkomna!!

 

 

 

 

 

2012-10-18

Ny medlem i Lions Eksjö!!

 

Under högtidliga former intogs Staffan Ekholm som ny medlem. på bilden fadder Ulf Ekholm , Staffan Ekholm och President Jim du Rietz.

 

 

Gratulationer till medlemmar i Lion Club Eksjö

Lions första klubbmöte för verksamhetsåret fick en festlig inramning när  klubbens medlemmar erhöll gratulationer från Lions Internationella president Wing-Kun Tarn. Följande medlemmar erhöll utmärkelser för insatser inom Lion.

Under 25 år Bengt Wiman, Lennart Gunnarsson och Per-Arne Olsson. Under 30 år Lars Hagberg. Lars-Gunnar Brüggeman i 40 år samt Sven-Åke Hjertberg i 45 år.

President Jim duRietz fortsatte mötet med information om kommande aktiviteter. Närmast kommer insamling för Världens Barn. Mötet beslöt att skänka 10 000 kr.

Lions engagemang 1.a advent söndag flyttas fram till till 1 december lördag då svensk handel har sin skyltlördag. Plats Lilla torg med bla gissa grisens vikt.

 

Lions i arbete!!

 

Vid flygdagen på rännslätt så såg medlemmar ur Lions till att parkeringen funkade och fick ta del av parkeringsavgiften som nu går till behövande lokalt, nationellt och internationellt. Tack  för era bidrag!!

 

Presidentbyte i Lion Club.

 

Under festliga former avtackades Tord du Rietz på fredagen för sina insatser som Lions  President under verksamhetsåret. Engagemanget i Lion att skapa trivsel i Eksjö

genom olika aktiviteter har känts mycket positivt. Bemötandet från Eksjöborna och deras givmildhet har givit Lion möjligheter till olika bidrag under året.

Senaste aktiviteten i maj med Ankrace och Barnens lördag med fri entré

blev en succé. Årets aktiviter har givit möjligheter att ge bidrag med 148 000 kr.

Varav 58% lokalt 15 % nationellt och 27% internationellt. Tord avslutade med att

tacka Lady Lion för hjälp under de större aktiviteterna.

President för verksamhetsåret 2012/13 är Jim du Rietz som tackade för förtroendet med mottot: hjälp Lion hjälpa.